Aktualności

Policjanci współorganizatorami konferencji dotyczącej przemocy w rodzinie

Data publikacji 15.09.2021

Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej było tematem wczorajszej konferencji, która odbyła się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Celem spotkania, którego współorganizatorem była Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju było zwiększenie skuteczności w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i efektywności działań pomocowych dla rodzin dotkniętych przemocą.

W Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się konferencja pod tytułem „Współdziałanie służb publicznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” objętej honorowym patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Starostę Powiatowego, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnię Psychologiczną Pedagogiczną oraz Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju.


Spotkanie skierowane było do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Udział w konferencji wzięła poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Strzałka, Pan Andrzej Szarlip Starosta Biłgorajaski, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju młodszy inspektor Ryszard Smoluch, Naczelnik Wydziału Prewencji podinspektor Wojciech Bobko, policjanci biłgorajskiej komendy oraz przedstawiciele służb będących współorganizatorami, przedstawiciele placówek oświatowych a także Pani Maria Dekert, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za całokształt pracy zawodowej.


W swoim wystąpieniu policjantka biłgorajskiej komendy przedstawiła i omówiła prezentację pod tytułem „Natychmiastowa izolacja sprawców przemocy w rodzinie. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez policję”. W swojej prelekcji nawiązała do tak zwanej ustawy antyprzemocowej, która weszła w życie 30 listopada 2020 roku. Nowelizacja przepisów, jak mówiła, dała realną możliwość izolowania sprawców przemocy w rodzinie od osób nią dotkniętych.


Poruszane tematy były trudne i złożone jednak niezwykle ważne, przede wszystkim dla wszystkich osób, które doświadczają przemocy domowej.
Celem konferencji było zwiększenie skuteczności i efektywności służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

młodszy aspirant Joanna Klimek

  • osoby uczestniczące w konferencji
  • policjanci - komendanci uczestniczący w konferencji
  • policjanci uczestniczący w konferencji