Aktualności

Ostrzegamy przed wypalaniem traw

Data publikacji 23.03.2022

Wiosenne prace porządkowe posesji zakończyły się poparzeniem ciała 87-latka. Pożar traw na szczęście sprawnie ugasili strażacy. Wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności zdarzenia zajmą się śledczy. Apelujemy o rozwagę i rozsadek jednocześnie przypominając, że wypalanie traw stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia – nie bagatelizujmy istniejących przepisów. Unoszący się dym może również spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.

Wczoraj tuż po godzinie 16:00, dyżurny biłgorajskiej komendy został poinformowany, że w miejscowości Bukowina, powiat biłgorajski doszło do pożaru traw. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że postronny mężczyzna, zobaczył duże zadymienie i usłyszał wołanie o pomoc. Natychmiast  wezwał służby ratownicze oraz udzielił pomocy poszkodowanemu mężczyźnie. Na miejsce przybył zespół ratownictwa, który 87-letniego mieszkańca gminy Biszcza zabrał do szpitala. Pożar został szybko ugaszony przez straż pożarną. Jak wstępnie ustalili policjanci, mężczyzna porządkował swoją posesję. Ogień pochodził prawdopodobnie z wypalanych gałęzi, który szybko przeniósł się na suche trawy. Policjanci ustalają szcegółowe okoliczności pożaru.

PRZYPOMINAMY!!! WYPALANIE TRAW JEST NIEDOZWOLONE!

Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na "wypaleniskach" staje się jałowa.

Wypalanie traw, sankcjonują następujące przepisy:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
•    art. 131 pkt 12 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary — podlega karze aresztu albo grzywny.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodek wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.)
•    art. 82 § 1 pkt 1 „Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych — podlega karze aresztu (od 5 do 30 dni), grzywny (od 20 do 5000 zł) albo karze nagany”.
•    art. 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi — podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.)
•    Sprawca przestępstwa z art. 163 § 1 sprowadzający „zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – w przypadku śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Wiosenne pożary spowodowane wypalaniem traw stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt, lasów, domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się, czy nie naruszasz obowiązującego porządku prawnego, a także czy nie narażasz życia swojego i innych ludzi.

Apelujemy o rozsądek!

Widzisz pożar?

Alarmuj! Reaguj!

Dzwoń pod numer alarmowy 112!

sierżant sztabowy Joanna Pilarska

  • Infografika na temat wypalania traw
Powrót na górę strony