Aktualności

Zdanie i powierzenie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

Data publikacji 29.05.2024

Po niemal 30 latach służby i 6 latach dowodzenia z Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju oraz z policyjnym mundurem pożegnał się Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju insp. Marek Jamroz. Nowym szefem biłgorajskich policjantów został mł. insp. Ryszard Smoluch. W uroczystości udział wziął mł. insp. Olgierd Oleksiak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Wśród zaproszonych gości obecna była Poseł na Sejm Pani Małgorzata Gromadzka, przedstawiciele duchowieństwa, władz miasta, powiatu, jednostek samorządowych, sądu, prokuratury, służb współpracujących z Policją oraz policjanci i pracownicy biłgorajskiej komendy.

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju odbyła się uroczystość z okazji zdania i powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju. Z jednostką po prawie 6 latach dowodzenia pożegnał się inspektor Marek Jamroz, który przechodzi na emeryturę. Jednocześnie policjanci, pracownicy i zaproszeni goście przywitali nowego szefa biłgorajskiej komendy, którym został młodszy inspektor Ryszard Smoluch.

W nowe obowiązki szefa biłgorajskich policjantów wprowadził młodszy inspektor Olgierd Oleksiak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. W uroczystości udział wzięła Poseł na Sejm Pani Małgorzata Gromadzka, przedstawiciele duchowieństwa ks. proboszcz z Pafii Chrystusa Króla w Biłgoraju Józef Michalik, ks. dr Sylwester Zwolak, przedstaiciele władz miasta, powiatu, jednostek samorządowych, sądu, prokuratury, służb współpracujących z Policją, związków zawodowych oraz policjanci i pracownicy biłgorajskiej komendy.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku  Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie przez dowódcę uroczystości i odegraniu hymnu. Po powitaniu przybyłych gości odczytane zostały rozkazy o zdaniu i powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie młodszy inspektor Olgierd Oleksiak podziękował Komendantowi Jamrozowi za lata służby. Podkreślił oddanie i profesjonalizm z jakim komendant Jamroz kierował biłgorajską jednostką i służył lokalnemu społeczeństwu, a także życzył mu odpoczynku i pomyślności w realizacji planów.

Podczas pożegnania inspektor Marek Jamroz podkreślił, że służba w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju była dla niego wyróżnieniem, podziękował wszystkim policjantom, policjantkom oraz pracownikom cywilnym za wysokie zaangażowanie w codzienne obowiązki służbowe. Obecnym na uroczystości przedstawicielom służb i instytucji podziękował za wieloletnią współpracę.

Młodszy inspektor Ryszard Smoluch podkreślił, że objęcie dowodzenia jednostką traktuje jako wyróżnienie i wyzwanie. Zapowiedział, że priorytetem dla niego będzie wzmacnianie jednostki, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście pożegnali odchodzącego na emeryturę komendanta i jednocześnie powitali obejmującego obowiązki nowego szefa biłgorajskich policjantów.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji o zakończeniu zbiórki.


aspirant Joanna Klimek

Powrót na górę strony