Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

 Inspektor Marek Jamrozinspektor Marek Jamroz

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku. Związany z pionem prewencji, zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.


Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

  • Naczelnik Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju

  • Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

  • Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę,

  • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 młodszy inspektor Ryszard Smoluchmłodszy inspektor Ryszard Smoluch

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji

w Zamościu. Następnie pracował w Wydziale Kryminalnym

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Przez lata związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości.

Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

 

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu

  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

Otrzrymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Krzyż Zasługi

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju interesanci przyjmowani są w sprawach skarg (wniosków) przez Komendanta Powiatowego Policji lub I Zastępcę, w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

Powrót na górę strony