Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

młodszy inspektor Marek Jamrozmłodszy inspektor Marek Jamroz

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju

 
 

 


młodszy inspektor Ryszard Smoluchmłodszy inspektor Ryszard Smoluch

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji

w Zamościu. Następnie pracował w Wydziale Kryminalnym

Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Przez lata związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości.

Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju

Otzrymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Krzyż Zasługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju interesanci przyjmowani są w sprawach skarg (wniosków) przez Komendanta Powiatowego Policji lub I Zastępcę, w poniedziałki w godzinach 14.00-17.00, w pozostałe dni w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30 przez wyznaczonych pracowników.

Powrót na górę strony