Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

Adres: 23-400 Biłgoraj, ulica Polna 1

Kontakt:

telefon 47 815 23 07

 

Naczelnik Wydziału: nadkomisarz Marek Kanar

           

Podstawowym zadaniem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie, w tym kontrola krajowego i międzynarodowego transportu osób i towarów.

Wydział Ruchu Drogowego dysponuje radiowozami oznakowanymi a także nieoznakowanym pojazdem z zainstalowanym Videorejestratorem, a służba pełniona jest w dwuosobowych patrolach zmotoryzowanych. Patrole ruchu drogowego są kierowane do służby na drogi o największym natężeniu ruchu oraz w miejsca, w których najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji drogowych. Policjanci ruchu drogowego zabezpieczają także uroczystości państwowe, kościelne oraz imprezy masowe odbywające się na drogach lub w obrębie dróg (w tym wyścigi kolarskie, biegi uliczne i inne).

Policjanci struktury Wydziału Ruchu Drogowego realizują także zadania w zakresie:

  • obsługi zdarzeń drogowych,
  • opiniowania zmian organizacji ruchu drogowego na podstawie projektów zmian organizacji ruchu drogowego opracowywanych przez zarządców dróg,
  • nadzoru nad drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, w tym nadzór nad stanem dróg, ich prawidłowym oznakowaniem oraz właściwym funkcjonowaniem urządzeń inżynieryjnych służących do regulacji ruchem drogowym, a w szczególności wnioskowanie do odpowiednich zarządców dróg o usunięcie stwierdzonych braków i nieprawidłowości.

Patrole Wydziału Ruchu Drogowego realizują także czynności w zakresie prewencji policyjnej zlecone przez dyżurnego Komendy.

Powrót na górę strony