Dla osób niepełnosprawnych

Dla osób niepełnosprawnych

 
 
Obrazek z napisem Przyjazna Policja
 
Powiadom nas  SMS-em

Informujemy Państwa, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie został uruchomiony specjalny numer alarmowy:
 
531 555 444

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne, głównie niedosłyszące i głuchonieme, poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora, z którego korzysta zainteresowana osoba.
 
Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.
 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw z 2011 roku Numer 209, pozycja 1243, z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.
 
Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw z 2011 roku numer 127, pozycja 721 z późniejszymi zmianami) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 84-686- 82-10,
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 84-686-82-10,
  • faksem pod numerem 84-686-82-44
  • poprzez e-mail: komendant.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Rejestr tłumaczy języka migowego dostępny jest również na stronie internetowej Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. Informujemy również, iż funkcjonuje specjalny system zgłoszeniowy SMS dla osób głuchoniemych, za pośrednictwem którego można zgłaszać potrzebę skorzystania z usług tłumacza podczas uprzednio umówionej wizyty oraz, przede wszystkim, kontaktować się z sytuacjach nagłych.

Wiadomości SMS odbierane są przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, który w odpowiedzi na otrzymaną informację podejmuje odpowiednie działania i zawiadamia - w zależności od treści zgłoszenia - patrol policji, pogotowie ratunkowe lub straż pożarną. Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (na przykład: wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

 

Powrót na górę strony