Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie - informator

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb.
 • przemoc seksualna na przykład wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety.
 • przemoc ekonomiczna na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki jak również Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie powiatu biłgorajskiego:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;
 • GOPS w Biłgoraju, ulica Kościuszki 88, telefon 84 688-28-64, gopsbilgoraj@gmail.com;
 • Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, fax 84 686-23-58, mopsbilgora@gmail.com;;
 • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ulica Polna 1, telefon 47 8152210 lub 997 lub 112;
 • Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-87-60;
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju, ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-28-14;
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju, ulica Bohaterów Monte Cassino 38, telefon 84 686-69-49, 84 688-08-38, bilgorajpcpr@wp.pl, poradnictwo psychologiczne poniedziałek - piątek w godzinach 7:30 - 15:30;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ulica Wira Bartoszewskiego 10 (piętro drugie), telefon 84 686-41-82, 797-433-719, oik.bilgoraj@gmail.com, poradnictwo psychologiczne poniedziałek w godzinach 14:30-18:30, wtorek - środa w godzinach 16:00-19:30, czwartek 12:30-19:30, piątek 15:30-17:30, www.oikbilgoraj.pl;
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju, ulica Plac Wolności 16, telefon 84 686-96-07;
 • Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju ulica Lubelska 16, telefon 84 686-46-69;
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju, ulica Dąbrowskiego 15, telefon 84 688-01-05;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju, ulica Kościuszki 41/43, telefon 84 686-10-66. Młodzieżowy telefon zaufania 9288;
 • Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj, ulica Zielona 132, telefon 84 542-08-10 lub 84 688-09-48;
 • GOPS Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, telefon 84 687-50-02 wew. 37, fax 84 687-50-02,  gops@ealeksandrow.pl, www.gops-aleksandrow.pl;
 • GOPS Biszcza Urząd Gminy 23-425 Biszcza, telefon 84 685-60-22, 685-60-23 wewnętrzny 104, gopsbiszcza@wp.pl;
 • MGOPS Frampol, 23-440 Frampol ulica Kościelna 29, telefon 84 685-75-04, fax 84 685-75-04, mgopsframpol@gmail.com;
 • GOPS Goraj, 23-450 Goraj ulica Bednarska 1, telefon 84 685-80-09, 84-685-80-08, fax 84 685-81-18, gops_gora@pro.onet.pl;
 • MOPS Józefów, 23-460 Józefów ulica Krótka 6, telefon 84 687-83-98, mops.jozefow@op.pl;
 • GOPS Księżpol, 23-415 Księżpol ulica Biłgorajska 12, telefon 84687-74-34, gops@ksiezpol.pl;
 • GOPS Łukowa, 23-412 Łukowa 51, telefon 84-687-40-82, fax 84 687-40-82,gops@lukowa.pl, lukowa.naszops.pl;
 • GOPS Obsza, 23-413 Obsza 36, telefon 84-689-10-02, fax 84 627-34-09, gopsobsza@op.pl;
 • GOPS Potok Górny, 23-423 Potok Górny 116, telefon 84 685-25-00 wewnętrzny 33, fax 84 685-23-33, gops@potokgorny.com.pl, www.potokgorny.naszops.pl
 • MOPS Tarnogród, 23-420 Tarnogród ulica 22 Lipca 1, telefon 84 689-70-40, 689-71-02, fax 84 689-71-02, mops_tarnogrod@op.pl;
 • GOPS Tereszpol, 23-407 Tereszpol ulica Długa 234, telefon 84 687-62-60, fax 84 687 66 32, gops@tereszpol.op.pl;
 • GOPS Turobin, 23-465 Turobin ulica Rynek 4, telefon 84 683-34-17, fax 84 683-34-17, gops-turobin@cor.pl, strona www: gopsturobincor.pl.

Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia, szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

 

 

Powrót na górę strony