Zielona strefa

Zielona Strefa

"Zielona strefa" powstała z myślą o ochronie zwierząt i środowiska naturalnego. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez między innymi torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją.

Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę jako istotom czującym, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Nie bądź obojętny – zareaguj!  

Zgłoś popełnione przestępstwo i wykroczenie przeciwko zwierzętom i środowisku naturalnemu pod poniższy adres e-mail:  komendant.kppbilgoraj@lu.policja.gov.pl

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie przyrody
 

Powrót na górę strony