Zakres działania

Zakres Działania Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

Informacja o zakresie działalności Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju i Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju

 

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;

  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz

  • poszukiwania osób zaginionych.

Komendant Powiatowy Policji w Biłgoraju składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,

  • zabezpieczanie śladów i dowodów,

  • układanie programów profilaktycznych,

  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,

  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

Dodatkowe informacje:

W Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film Zakres działania komendy powiatowej

Opis filmu: Zakres działania Komendy Powiatowej PJM

Pobierz plik Zakres działania komendy powiatowej (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony